Gredfi - Szkolenia BHP Małopolska
ul. Dębowa 22H
32-020 Wieliczka
tel. 794 035 023
FORMULARZ KONTAKTOWY

Obsługa PPOŻ

Dzisiaj jest piątek, 12 lipca 2024 r.

Zgodnie z Art. 2091 § 1 pkt 2 znowelizowanego Kodeksu Pracy oraz Dyrektywą Rady 89/391/EWG pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy. Szczegóły dotyczące wymagań określa Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

Oferowane usługi:

Oferujemy stały nadzór nad warunkami oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Podpisując umowę o stałej współpracy do firmy zostanie przydzielony inspektor ppoż. W ramach sprawowanego nadzoru oferujemy:

 • stały nadzór ppoż
 • cykliczne kontrole stanu zabezpieczeń ppoż
 • sporządzanie raportów i sprawozdań pokontrolnych
 • przeglądy gaśnic oraz innego sprzętu podręcznego
 • badania wydajności hydrantów
 • szklenia pracowników z ochrony ppoż
 • przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych
 • cykliczna weryfikacja i ocena dokumentacji ppoż
 • współpraca z kierownictwem i zarządem firmy
 • reprezentowanie pracodawcy przed organami PSP
 • sporządzanie schematów (planów) ewakuacji firmy
Liczba osób zatrudnionych Miesięczna kwota za obsługę ppoż organizacji Miesięczna kwota za każdego nowego pracownika doliczana przy zmianie stanu osobowego
0-10 od 200 zł +15 zł
11-20 od 250 zł
21-30 od 300 zł +15 zł
31-40 od 350 zł
41-50 od 450 zł +15 zł
51-> od 500 zł
ferro
amp
polsystem
wojcik
amso
eid
ker-lift
ker-lift
lameb
emaus
ds-technic
ker-lift
ferro
martin
groz
luxon
zan
abakus
mvk
dfb
future
parka
uniflam
uni-pol
yola
budkom
puk
mimas
yabimo
yabimo2
bip
yabimo3
bratki
gps
Wszystkie prawa zastrzeżone © Gredfi | 2011-2024