Gredfi - Szkolenia BHP Małopolska
ul. Dębowa 22H
32-020 Wieliczka
tel. 794 035 023
FORMULARZ KONTAKTOWY

Kosztorysy

Dzisiaj jest niedziela, 17 czerwca 2024 r.

Wykonujemy dokumenty kosztorysowe robót budowlanych z obmiarów w celu:

 • określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania
 • przez inwestora (kosztorys inwestorski) w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych,
 • przez wykonawcę (kosztorys ofertowy) w celu złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w trakcie realizacji.
 • prowadzenia rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą), a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami (kosztorys powykonawczy)
 • rozstrzygania sporów, w celach dowodowych, przy zamówieniach publicznych.

W zakres wchodzi:

 • Przedmiar robót
 • Obmiar robót
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
 • Katalog (Katalog Nakładów Rzeczowych)
 • Jednostkowe nakłady rzeczowe
 • Dane wyjściowe
 • Ceny jednostkowe czynników
 • Koszty pośrednie

Kosztorysy sporządzane są za pomocą specjalistycznych programów do kosztorysowania a do ich wykonania kierujemy pracowników z wieloletnim doświadczeniem i posiadających uprawnienia w tym zakresie.

Ponadto oferujemy pomoc przy dokonywaniu odbioru budynków m.in.:

 • Pomoc przy odbiorze inwestycji budowlanych (mieszkania, biura itp. )
 • Dokładny pomiar powierzchni inwestycji budowlanej specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi.
 • Dokładny pomiar pionów i poziomów specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi.
 • Dokładny pomiar kubatury inwestycji budowlanej urządzeniami elektronicznymi.
 • Kontrolę jakości użytych do budowy materiałów.
 • Konfrontację projektu inwestycji ze stanem faktycznym.

Na życzenie możliwe przeprowadzenie pomiaru wilgotności w pomieszczeniach, hałasu dostającego się do pomieszczeń z okolicy.

ferro
amp
polsystem
wojcik
amso
eid
ker-lift
ker-lift
lameb
emaus
ds-technic
ker-lift
ferro
martin
groz
luxon
zan
abakus
mvk
dfb
future
parka
uniflam
uni-pol
yola
budkom
puk
mimas
yabimo
yabimo2
bip
yabimo3
bratki
gps
Wszystkie prawa zastrzeżone © Gredfi | 2011-2024