Gredfi - Szkolenia BHP Małopolska
ul. Dębowa 22H
32-020 Wieliczka
tel. 794 035 023
FORMULARZ KONTAKTOWY

Obsługa Firm

Dzisiaj jest wtorek, 05 grudnia 2023 r.

Na co dzień działamy na terenie Krakowa i Tarnowa, ale jesteśmy przygotowani do organizacji szkoleń we wszystkich ośrodkach konferencyjno-wypoczynkowych w Polsce i poza jej granicami, co służy połączeniu obowiązkowych szkoleń ze spotkaniami integracyjnymi pracowników.

W swojej pracy stawiamy na wysoką jakość świadczonych usług oraz na zaangażowanie we współpracy z klientami, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, aby w ramach obsługi bhp zapewnić odpowiednie działania.

Zakres naszych usług

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez klientów przygotowaliśmy kompleksową ofertę, która ma za zadanie nie tylko spełnić wymogi formalne, ale także zapewnić bezpieczeństwo. W tym celu przeprowadzamy m.in. pomiar hałasu na stanowiskach pracy, pomiar zapylenia, prowadzimy obsługę z zakresu pomocy przedmedycznej, a także zapewniamy kontrolę przestrzegania przepisów bhp przez pracowników na poszczególnych stanowiskach.

 1. W ramach pomiarów zapylenia i hałasu wykonujemy:
  • pomiar zapylenia na stanowiskach pracy (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna oraz pobór wolnej krzemionki krystalicznej - WKK),
  • pomiar wilgotności, natężenia światła i wibracji,
  • pomiar hałasu na stanowiskach pracy w zakresie 50 – 135 dB. Określony za pomocą: poziomu ekspozycji na hałas s stosunku do 8 godzin pracy, równoważnego poziomu dźwięku A LAeq, maksymalnego poziom dźwięku A LAmax i szczytowego poziomu dźwięku C LCpeak;
  • pomiar mikroklimatu oraz skuteczności działania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.
 2. Prowadzimy kompleksową dokumentację
  • prowadzenie stałego nadzoru zgodności dokumentacji prawnej, monitorowanie prawa BHP i p.poż. oraz aktualizowanie wymagań w tym zakresie
  • prowadzenie stałego nadzoru nad warunkami pracy w jednostce gospodarczej,
  • sporządzanie audytów i sprawozdań, w tym rejestrów czynników szkodliwych, szkoleń i zadań, prowadzenie dokumentacji wypadkowej,
  • prowadzenie szkoleń podstawowych i okresowych dla pracowników w sposób uzgodniony z pracodawcą z jednoczesną możliwością połączenia szkolenia z imprezą integracyjną,
  • aktualizowanie kart ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy,
  • audyty systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • kontrola przestrzegania przepisów BHP przez pracowników na ich stanowiskach pracy.
 3. Zarządzanie środowiskowe:
  • prowadzenie nadzoru ekologicznego nad działalnością produkcyjną jednostek gospodarczych,
  • prowadzenie rejestrów wymagań prawnych i aspektów środowiskowych, prowadzenie monitoringu środowiskowego.
 4. Pierwsza pomoc przedmedyczna:
  • w ramach obsługi firm prowadzimy szkolenia z dziedziny pomocy przedmedycznej - nasi pracownicy posiadają odpowiednie certyfikaty do prowadzenia pierwszej pomocy przedmedycznej wydane przez instytucję państwową.
 5. Środki i artykuły BHP:
  • dostarczamy materiały i środki bezpieczeństwa i higieny pracy do jednostek gospodarczych oraz bezpośrednio na tereny, na których jednostka prowadzi swoje działania.
ferro
amp
polsystem
wojcik
amso
eid
ker-lift
ker-lift
lameb
emaus
ds-technic
ker-lift
ferro
martin
groz
luxon
zan
abakus
mvk
dfb
future
parka
uniflam
uni-pol
yola
budkom
puk
mimas
yabimo
yabimo2
bip
yabimo3
bratki
gps
Wszystkie prawa zastrzeżone © Gredfi | 2011-2023