Gredfi - Szkolenia BHP Małopolska
ul. Dębowa 22H
32-020 Wieliczka
tel. 794 035 023
FORMULARZ KONTAKTOWY

Certyfikat VCA/SCC - zdobądź uprawnienia

Dzisiaj jest piątek, 12 lipca 2024 r.

Safety Certificate Contractors (SCC) jest to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem oraz środowiskiem dla podwykonawców, który może być poddany procesowi certyfikacji. Posiadanie umiejętności VCA, czyli rozszerzonych wymagań BHP obowiązuje w niektórych krajach UE (Holandii, Belgii, Luksemburgu, Niemczech, Austrii, Szwajcarii i krajach skandynawskich). Coraz więcej pracodawców w ww. krajach wymagane są uprawnienia VCA/SCC, które podnoszą świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy. Certyfikaty uprawniają do podjęcia pracy w branży budowlanej, chemicznej petrochemicznej, montażowej, maszynowej, elektrycznej, remontowej i w oczyszczalniach.

Uprawnienia

Pracownicy i pracodawcy powinni posiadać certyfikat VCA, który potwierdza wiedzę niezbędną do oceny systemu BHP w danych przedsiębiorstwach. System SCC może zostać wdrożony w dowolnej firmie, bez względu na branżę oraz wielkość przedsiębiorstwa. Certyfikaty VCA/SCC wystawiane są przez Certyfikujące Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, a na terenie Europy zajmuje się tym kilka jednostek certyfikujących.

Ważne przez 10 lat, na stronie www.vca.ssvv.nl znajdziemy bazę z numerami certyfikatów.

W ramach postępowania certyfikacyjnego rozpoznaje się dwa rodzaje certyfikatów:
 • SCC* - certyfikacja ograniczona - Jest to model certyfikacji przewidziany jest z reguły dla małych przedsiębiorstw.
 • SCC** - certyfikacja nieograniczona - Jest to model certyfikacji przeznaczony dla przedsiębiorstw zatrudniające 35 pracowników lub więcej.

Korzyści certyfikacji

 • Certyfikat VCA/SCC daje gwarancję kontrahentowi, że podwykonawcy postępują zgodnie z przepisami i zasadami BHP obowiązującymi w przepisach prawa i zakładach współpracowników.
 • Z uwagi na wydłużające się okresy bezawaryjnej pracy wszyscy kontrahenci czerpią korzyści wdrażając uprawnienia VCA
 • Wdrożenie systemu do firmy bezpośrednio prowadzi do obniżenia wypadkowości co przynosi wymierne korzyści finansowe.
Uczestnictwo w szkoleniu oraz pozytywny wynik egzaminu skutkują:
 • wpisaniem do bazy online osób, które posiadają uprawnienia VCA,
 • wydaniem dyplomu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje oraz karty plastikowej, którą łatwiej okazywać, niż dyplom.

Egzamin na VCA/SCC przeprowadzany jest w formie pisemnej przez akredytowanych egzaminatorów z holenderskiego centrum egzaminacyjnego Vanneauegroep.

Nasza firma proponuje również wdrażanie i utrzymywanie innych systemów zarządzania przy ścisłej współpracy z firmą Biurem Konsultingowym POLSYSTEM:

Systemy zarządzania to:
 • ISO 9001 - jakość
 • ISO 14001 - środowisko
 • PN-N-18001 - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • OHSAS - 18001
 • SCC:2011
 • AQAP - jakość NATO
 • ISO / TS 16949 lub QS-9000 - jakość w branży motoryzacyjnej
 • HACCP / ISO 22000 - bezpieczeństwo żywności
 • Zintegrowane systemy zarządzania.
ferro
amp
polsystem
wojcik
amso
eid
ker-lift
ker-lift
lameb
emaus
ds-technic
ker-lift
ferro
martin
groz
luxon
zan
abakus
mvk
dfb
future
parka
uniflam
uni-pol
yola
budkom
puk
mimas
yabimo
yabimo2
bip
yabimo3
bratki
gps
Wszystkie prawa zastrzeżone © Gredfi | 2011-2024